בורים

 

חברת רוח ים היא כיום ספק דגיגי הבורי הגדול בישראל.
הדגיגים נתפסים בים התיכון בעת סערות החורף, 

מאומנים בבריכותינו או בבריכות לקוחותינו ונמכרים 

למגדלים המובילים בארץ. לחברה מוניטין של 100%

עמידה במכסות התפיסה ב- 15 השנה האחרונות.